05-12-2022: Contributie en bondsgeld 2023

 
Beste ouders, 
 
begin januari wordt er weer 2x geïncasseerd van uw rekening;
1x voor de contributie en 1x voor het Bondsgeld 2023.

Instagram

INSTAGRAM

Vol In Beweging

Rotterdam

SPORTCENTRUM DE SPORTMOTOR

Jan Ligthartstraat 95

3083 AL Rotterdam

Fysio Balance

FYSIO BALANCE

Onze persoonlijke

fysiotherapie partner