16-09-2019: Belangrijk info voor ouders / kinderen turnhal trainingen

Vanuit de turnhal is er een aantal data’s gewijzigd.

De data dat we naar de turnhal gaan zijn als volgt: 29-09-2019, 10-11-2019,1-12-2019, 12-1-2020, 23-2-2020, 29-3-2020, 19-4-2020, 24-5-2020.
Het adres van de turnhal is : Turnhal TurnAround, Rivium 1e straat 58, 2909 LE Capelle a/d IJssel.
Tijd aanwezig: 13.15 uur. Tijd van de training is 13.30-16.30 uur.
Kosten: € 15,- per training, wordt ingehouden bij de contributie.
Meenemen: voldoende eten en drinken, sokjes, turnpakje ( geen losse kleding)

Huisregels gebruik turnhal TurnAround Overeenkomstig punt 2 van Gebruik van de sportaccommodatie uit de huurovereenkomst wordt de Huurder geacht de volgende huisregels in acht te nemen:

 1. Alleen de 2" {achterste} kleedkamer mag gebruikt worden, de 1" (voorste} kleedkamer niet.
 2. Het betreden van de sportvloer anders dan met niet buiten gedragen sportschoenen is niet geoorloofd.
 3. Er mag niet worden gerookt.
 4. De bovenverdieping is alleen toegankelijk voor trainsters en leiding.
 5. ln geval van calamiteiten kunnen de nooddeuren worden geopend door een druk op de rode knop. Als dit gebeurt zonder dat er sprake is van een noodsituatie, zullen de kosten die hiermee zijn gemoeid, worden verhaald op Huurder.
 6. Auto's dienen tijdens kantooruren {tot 18.00 uur} aan de achterzijde van de turnhal geparkeerd te worden. Fietsen moeten worden geplaatst in het fietsenhok tegenover de ingang van de turnhal en mogen dus niet voor de deur van het pand staan.
 7. Huurder dient zelf magnesium mee te brengen voor trainingsdoeleinden.
 8. De Pegasus mag niet worden verplaatst / verwijderd.
 9. Bij het gebruik van springplanken, kasten, trampoline en plankoline moeten deze toestellen op de hiervoor beschikbare plankjes worden geplaatst om schade aan de vloer te voorkomen.
 10. Huurder dient zelf een EHB0-koffer mee te brengen.
 11. Knoppen van de toestellen niet te strak aandraaien {vastdraaien en 1 slag terug}.
 12. De spanbrug moet na gebruik worden losgezet.
 13. Alle gebruikte materiaal moeten op hun plaats worden teruggezet.
 14. ln de keuken, kleedkamer en zaal moeten alle stekkers uit de stopcontacten worden gehaald.
 15. De turnhal moet na gebruik schoon worden achtergelaten. Het schoonmaken betreft o.m.: a. Matten schoonmaken met een doekje; b. Vloer en aanloopbanen stofzuigen; c. Kleedkamer stofzuigen en dweilen; d. Toilet in kleedkamer controleren en indien nodig schoonmaken; e. Keuken opruimen indien gebruikt.
 16. Bij het verlaten van de turnhal moeten alle ramen en deuren worden gesloten en alle lichten moeten uit.

Deze regels moeten wij volgen om gebruik te mogen maken van de turnhal.

Verzoek aan de ouders die de kinderen komen halen; Willen jullie ons helpen hierbij, zodat wij zo lang mogelijk met de kinderen kunnen blijven trainen. Zonder schoonmaakhulp van ouders zijn wij gedwongen een half uur eerder te stoppen om al deze, bovenstaande taken te vervullen. Aanmelden voor hulp bij schoonmaken kan bij Jack en Iris.

Met sportieve groet,

De leiding

Instagram

INSTAGRAM

Vol In Beweging

Rotterdam

SPORTCENTRUM DE SPORTMOTOR

Jan Ligthartstraat 95

3083 AL Rotterdam

Fysio Balance

FYSIO BALANCE

Onze persoonlijke

fysiotherapie partner

© 2017 Vol In Beweging Rotterdam - All Rights Reserved.