AVG-verklaring

Op 25 mei 2018 wordt Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

De bedoeling van de nieuwe wet is om beveiliging van persoonsgegevens te verbeteren en één privacywet voor de hele EU te hebben.

VIB Rotterdam voldoet aan de voorwaarde en heeft een AVG verklaring.

KLIK HIER voor de privacy-statement van VIB Rotterdam.

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse implementatie van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

De AVG gaat de huidige privacywet vervangen en moet ervoor zorgen dat er één gezamenlijke wetgeving in Europa komt voor de bescherming en verwerking van persoonlijke data.

De AVG verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

De nieuwe regelgeving brengt onder andere de volgende punten met zich mee:

  • Transparantie bij het verzamelen, analyseren en gebruik van persoonsgegevens.
  • Personen kunnen verzoeken om hun gegevens in te zien, en om die data te laten wijzigen en te laten verwijderen.
  • Het verwerken, verzamelen en opslaan van persoonsgegevens wordt beperkt tot specifieke en legitieme doeleinden.
  • Bij een datalek zal zowel de getroffen gebruiker als de autoriteiten op de hoogte gesteld moeten worden.
  • Geharmoniseerde regelgeving rond privacy voor alle organisaties in de Europese Unie.