Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht voor iedere sportvereniging, zo ook bij VIB Rotterdam. Zij zetten hun individuele talenten in ten behoeve van de vaak minderjarige leden. Samen met de beroepskrachten vormen zij de professionele organisatie.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden we onze leden niet goed kunnen begeleiden/laten sporten.

Het uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Vaak komen de vrijwilligers uit de leden zelf of hun ouders. De volgende stappen worden ondernomen bij het werven en inzetten van vrijwilligers, die werken met onze leden:

  • VIB Rotterdam houdt een intakegesprek, dit zal zijn door 1 van de bestuursleden en/of de hoofdtrainers.
  • Van alle vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.
  • Vrijwilligers zijn bekend met de gedragsregels en dienen deze toe te passen in de gymsport.
  • Er is sprake van een vrijwilligersovereenkomst
  • Vrijwilligers zijn bekend met de klachtenregeling en het feit dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is.
  • Vrijwilligers worden door ons “gratis”geschoold, zodat zij over de juiste lesbevoegdheid beschikken.

Je kunt je aanmelden als vrijwilliger door een e-mail te sturen naar Iris Vrijenhoek: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.