Inschrijven wedstrijd

Alle inschrijvingen gaan in overleg met de vereniging, behalve onze onderlinge wedstrijden, daar kan iedereen voor inschrijven. Voor deelname aan regionale/landelijke wedstrijden geldt namelijk deelname in groepsverband en een bepaald niveau.

Inschrijven kan tot uiterste datum in overleg met de vereniging, na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk. De betaling dient uiterlijk 4 weken voor aanvang wedstrijd door ons ontvangen te zijn. Dit kan middels automatische incasso van de vereniging, maar ook door handmatig overmaken namens de deelnemer.

Voor de wedstrijden geldt opgegeven is betalen, ook bij afmelding/ziekte/blessures dient er toch betaald te worden en vind er geen refund plaats.

Bij wedstrijden georganiseerd door VIB Rotterdam geldt dit ook, maar uitzondering op de regel is in sommige gevallen wel mogelijk. Dit wordt per afzonderlijk geval bekeken.